Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Lĩnh

nan-thanhchuong-thcsthanhlinh@edu.viettel.vn