Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Lĩnh

Thôn Thành - Thanh Lĩnh - Thanh Chương - Nghệ An
0968155863
c2thanhlinh.tc@gmail.com